Leren in de praktijk

Leven en werken vanuit je hele hebben en houwen, motiveert, geeft voldoening en plezier. Het vinden van persoonlijke kwaliteiten is een zoektocht. Waar ligt je hart? Wat wil je in je leven? Hoe kun je van nut zijn voor maatschappij en medemens? Hoe kun je jezelf in het dagelijkse werk realiseren?

Bij MBO-Nederland is een praktijkgerichte aanpak en aandacht voor de individuele ontwikkeling van de student belangrijk. Dat is de reden waarom wij vanuit de verschillende branches in het bedrijfsleven een mbo school zijn gestart. De student kan op deze manier vanuit zijn studie een betere aansluiting vinden bij de ontwikkelingen in de maatschappij en het bedrijfsleven. De eisen die het kwalificatiedossier en onderwijsinspectie stellen zijn leidend, maar binnen die marges passen wij de opleiding zoveel mogelijk aan de wijze waarop de student leert.

- Lees verder -

Organisatie in balans
Vanuit onze visie werken wij aan de ontwikkeling van mensen. Werk en beroep staan daar bij centraal. Door opleiden en begeleiden te concentreren in de ontwikkeling van mensen, individueel en in groepen, en altijd in de beroepscontext, zijn wij succesvol. Wij doen dit voor bedrijven en overheden; daar waar mensen een ontwikkeling moeten doormaken, van werkzoekend naar werk, van werk naar werk of om werk te behouden.
Sfeerkeeper College
Een bijzondere school die kleinschaligheid biedt en waarbij studenten de juiste aandacht krijgen en bevoorrecht zijn. Wij geven diverse opleidingen mbo-entree, mbo niveau 2, leertrajecten en cursussen.
Huizenaar Kappers Opleiding
Leerlingen die de nieuwe rijkserkende particuliere opleiding volgen bij Huizenaar Opleidingen behalen een diploma Kapper 2e niveau en Allround Kapper 3e niveau.
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Er gelden strenge regels om aan deze voorwaarden te voldoen.